יום רביעי, 31 בדצמבר 2014

טיהור מים כאמצעי הבריא ביותר

במהלך חיינו אנו נקלעים למצבים שונים בהם אנו זקוקים למים. מים בתצורתם הטבעית עלולים לעיתים להוביל למחלות שונות, שעלולות לסכן את בריאותנו במידה ניכרת. עבור שמירה טובה על הבריאות שלנו וכדי למנוע מצבים של הרעלה בעקבות שימוש במים, ישנו הצורך לבצע טיהור מים. ההליך מתבצע במגוון דרכים אשר נועדו להסיר חומרים כגון כימיקלים ומזיקים, שהנים בלתי רצוניים בתוך המים שלנו. 

למען צריכה אנושית

הסיבה העיקרית שבגינה אנחנו נבצע טיהור מים, נובעת מהעובדה כי האדם זקוק להם באופן מהותי לשם שתייה. מים מטוהרים הם הטובים ביותר לשתייה ואנו נעדיף אותם על פני כל משקה אחר. בנוסף לצריכה האנושית, המים המטוהרים יכולים לשמש בשותף גם לצרכי רפואה, חקלאות ותעשייה. כאשר אנחנו מדברים על מקרים בהם נדרשת כמות של מים לצרכי מחקר ולגידול פירות וירקות בענף החקלאות, נזדקק למים הנקיים ביותר שיש שימלאו לנו אחר הצורך הספציפי הזה.

לא מספיקה פעולה בסיסית

האדם האנושי יתקשה להבחין בסוג מים איכותי יותר ופחות ולכן גם יתקשה לטפל בבעיית מזהמים בדרך משביעת רצון. טיהור מים הוא הליך חשוב מאוד ולעיתים המחשבה שהרתחת מים תרחיק מזיקים אינה נכונה במהותה.  חשוב להבין כי ישנם מזיקים שאינם נעלמים באמצעות פעולה בסיסית כמו הרתחה וישנו הצורך לטפל בהם בדרך אחרת ויעילה הרבה יותר. אנליזה כימית היא הדרך הטובה והיעילה ביותר לבחון ולקבוע מהן השיטות שנחוצות עבור טיהור המים. זאת על אף המחיר היקר שכרוך בהפעלת השיטה.בהתאם לייעוד המים
מתקני מים רבים המיועדים לבצע פעולה של טיהור, מכוונים לבצע אותה בהתאם לאיכות ולייעוד הסופי של המים. הפועלות על פי הסדר יכללו שאיבה ממקור מים גדול או הובלה באמצעות צינורות ומכלים, סינון המים בצורה גסה על מנת להיפטר מעצמים גדולים כמו ענפים, עלים וזבל שיפריעו לשלבים הבאים בטיהור, אחסון של מי הנהרות במכלי מים לתקופה של עד כמה חודשים, כאשר לבסוף מבוצע טיפול למזעור מלחים באמצעות נתרן קרבונט.
עד לפני כמה שנים גם טיפול בכלור היה מגיע בשלב הסופי, אך הופסק בשל השפעות שליליות על המים.

בברכה,

יום רביעי, 24 בדצמבר 2014

דיגום מים על פי הנחיות משרד הבריאות

איכות מי שתייה בישראל ובמקומות נוספים בעולם מנוטרת באמצעות מגוון מדדים. מטרת המדידה היא לאפיין את מרכיבי המים ולהבטיח את איכותם תברואתית. בנוסף, דיגום ואיסוף נתונים על מים מאפשרים מעקב אחר מגמות וביצוע שינויים הקשורים בשמירה על בריאות הציבור. בעת קביעת איכות המים מתייחסות תוצאות הבדיקה לדגימה בלבד. לפיכך, הדגימה חייבת לייצג באופן אופטימאלי את המים מהם נלקחה. הדיגום הוא שלב ראשון, מרכזי והכרחי לקבלת תוצאה מדויקת בביצוע בדיקות מים.
תכנית דיגום מים לשתייה נקבעת על ידי ספק המים ובתיאום ואישור של משרד הבריאות. בנוסף, היקף ותדירות הדיגום והבדיקות מעוגנים בתקנות ותלויים בסוג המים ובמספר הצרכנים במקום. כל צרכן מים רשאי לבקש מהספק לבצע בדיקות לאיכות המים אחת ל-12 חודשים לכל היותר. נטילת דגימה לשם עריכת בדיקות מתבצעת על ידי אנשי מקצוע שמחזיקים בהסמכה מתאימה ממשרד הבריאות.


הסמכת דוגמי מים

יש שתי רמות להסמכת אנשי מקצוע עבור ביצוע דיגום מים בבתים פרטיים או במקומות אחרים:
1. רמה א' – ברמה הזו הדוגם מוכשר לבצע בדיקה מיקרוביאלית מלאה, כימיה מתוספת ראשונה ושנייה ובדיקות שדה.
2. רמה ב' – ברמה הזו הדוגם יכול לבצע את כל הבדיקות להן מוסמך דוגם ברמה א', לרבות בדיקה כימית מלאה ובדיקה רדיואקטיבית.

שלבי הדיגום כפי שמתבצעים על ידי אנשי המקצוע כוללים הכנה, ביצוע, תיעוד ושינוע של הדגימות למעבדה. הנחיות משרד הבריאות והגופים הרלוונטיים מחייבות את דוגמי המים וגם את מעבדות הבדיקה או כל הגורמים האחראיים על הדיגום. ההנחיות הן בסיס מקצועי לנוהל הדיגום של כל מעבדה או חברה העוסקת בתחום. החברה נדרשת להכיר את המסמכים הישימים של משרד הבריאות ולבצע דיגום מים לפי ההנחיות. זו הדרך היחידה לחשוף את איכות המים בצורה מדויקת. 

בברכה,
חברת שומר.