יום רביעי, 24 בדצמבר 2014

דיגום מים על פי הנחיות משרד הבריאות

איכות מי שתייה בישראל ובמקומות נוספים בעולם מנוטרת באמצעות מגוון מדדים. מטרת המדידה היא לאפיין את מרכיבי המים ולהבטיח את איכותם תברואתית. בנוסף, דיגום ואיסוף נתונים על מים מאפשרים מעקב אחר מגמות וביצוע שינויים הקשורים בשמירה על בריאות הציבור. בעת קביעת איכות המים מתייחסות תוצאות הבדיקה לדגימה בלבד. לפיכך, הדגימה חייבת לייצג באופן אופטימאלי את המים מהם נלקחה. הדיגום הוא שלב ראשון, מרכזי והכרחי לקבלת תוצאה מדויקת בביצוע בדיקות מים.
תכנית דיגום מים לשתייה נקבעת על ידי ספק המים ובתיאום ואישור של משרד הבריאות. בנוסף, היקף ותדירות הדיגום והבדיקות מעוגנים בתקנות ותלויים בסוג המים ובמספר הצרכנים במקום. כל צרכן מים רשאי לבקש מהספק לבצע בדיקות לאיכות המים אחת ל-12 חודשים לכל היותר. נטילת דגימה לשם עריכת בדיקות מתבצעת על ידי אנשי מקצוע שמחזיקים בהסמכה מתאימה ממשרד הבריאות.


הסמכת דוגמי מים

יש שתי רמות להסמכת אנשי מקצוע עבור ביצוע דיגום מים בבתים פרטיים או במקומות אחרים:
1. רמה א' – ברמה הזו הדוגם מוכשר לבצע בדיקה מיקרוביאלית מלאה, כימיה מתוספת ראשונה ושנייה ובדיקות שדה.
2. רמה ב' – ברמה הזו הדוגם יכול לבצע את כל הבדיקות להן מוסמך דוגם ברמה א', לרבות בדיקה כימית מלאה ובדיקה רדיואקטיבית.

שלבי הדיגום כפי שמתבצעים על ידי אנשי המקצוע כוללים הכנה, ביצוע, תיעוד ושינוע של הדגימות למעבדה. הנחיות משרד הבריאות והגופים הרלוונטיים מחייבות את דוגמי המים וגם את מעבדות הבדיקה או כל הגורמים האחראיים על הדיגום. ההנחיות הן בסיס מקצועי לנוהל הדיגום של כל מעבדה או חברה העוסקת בתחום. החברה נדרשת להכיר את המסמכים הישימים של משרד הבריאות ולבצע דיגום מים לפי ההנחיות. זו הדרך היחידה לחשוף את איכות המים בצורה מדויקת. 

בברכה,
חברת שומר.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה